แพ็กเกจคลอดพิเศษเหมาจ่าย

"สูติแพทย์ 24 ชั่วโมง เพื่อคุณและลูกน้อย"

จองแพ็กเกจคลอดพิเศษ 1,000 บาท

รับสิทธิ

- ส่วนลด 20% ในการฝากครรภ์

- รับของที่ระลึกจากางโรงพยาบาล

- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดา...ฟรี

 

จองแพ็กเกจคลอดพิเศษ 1,000 บาท

 

วิธีคลอด 
พักห้องรวม 
พักห้องพิเศษ 
การคลอดปกติ (NORMALL LABOUR) 
(3 วัน 2 คืน)
17,000 บาท  25,000 บาท
การผ่าคลอด (CAESAREAN SECTION) 
(4 วัน 3 คืน)
35,000 บาท  38,000 บาท

 

อัตราค่าบริการตามแพ็กเกจคลอดพิเศษ รวมถึง

สำหรับมารดา

1. ค่าบริการทางการแพทย์สูติ-นรีแพทย์,กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์

2. ค่าห้องคลอดและอุปกรณ์การคลอด(กรณีคลอดปกติ)

3. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด(กรณีผ่าตัดคลอด)

4. ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการคลอดและการพักฟื้นตามปกติ

5. ค่าห้องพัก,ค่าอาหารตามเมนูของโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล

6. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(เฉพาะการตรวจตามโปรแกรมปกติ ไม่รวมการตรวจกรณีมีภาวะแทรกซ้อน)

7. การตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

8. การอบรมเรื่องการดูแลทารกและการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอด

9. ค่ายากลับบ้าน

 

สำหรับทารก

1. ค่ากุมารแพทย์ที่ดูแลทารกตั้งแต่แรกเกิด

2. ค่าห้องเด็กอ่อน และค่าบริการพยาบาล

3. ชุดเด็กอ่อน,ผ้าอ้อมสำเร็จรูป(เฉพาะห่อแรก)

4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับทารกปกติ : หมู่เลือด( ABO Grouping และ Rh Typing),

ความเข้มข้นเลือด(Hct),ภาวะตัวเหลืองในทารก(Micro Bilirubin),ตรวจหาความผิดปกติของสมองที่เกิด

จากMetabolis จากเลือด(PKU),ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน(TSH)

5. ค่าวัคซีน BCG สำหรับป้องกันวัณโรค,วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี(เข็มที่ 1)

และวิตามินเค(ป้องกันเลือดออกในเด็กแรกเกิด)

6. ชุดของขวัญลูกน้อยกลับบ้าน

 

อัตราค่าบริการตามแพ็กเกจนี้ไม่ครอบคลุม

1. ทารกที่คลอดออกมาแล้วมีความผิดปกติหรือมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน

2. จำนวนวันพักฟื้นมากกว่าที่กำหนด

3. การตั้งครรภ์แฝด

4. การตรวจพิเศษหรือหัตถการเพิ่มเติมจากรายการมาตรฐานในแพ็กเกจ

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าขนมขบเคี้ยว(Snack),ค่าน้ำดื่มเพิ่มเติม,ค่าอาหารที่สั่งพิเศษ

เป็นต้น

 

อัตราค่าบริการอื่นๆ(เพิ่มเติม)

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน  คิดเพิ่ม 4,000 บาท 
คลอดปกติและทำหมัน  คิดเพิ่ม 12,000 บาท 
คลอดตามฤกษ์  คิดเพิ่ม 3,000 บาท 
คลอดทารกแฝด  คิดเพิ่ม 8,000 บาท(ต่อทารก 1 คน) 
มารดาติดเชื้อ HIV  คิดเพิ่ม 10,000 บาท 
กรณีนอนเกินจำนวนวันตามแพ็กเกจ 

ค่าห้องพิเศษเดี่ยวคิดเพิ่ม 2,500 บาทต่อวัน 

ค่าห้องรวมคิดเพิ่ม 1,200 บาทต่อวัน 

ค่ารักษาพยาบาล มอบส่วนลด 10 % 

กรณีใช้คีมหรือเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด  คิดเพิ่ม 3,000 บาท 

หมายเหตุ  - โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  - จองแพ็กเกจแล้วสละสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินคืน

  - กรณีแท้งบุตรสามารถนำเงินจองแพ็กเกจมาหักคืนในการรักษาพยาบาลได้

  - ค่าจองแพ็กเกจจะหักจากราคาแพ็กเกจเมื่อมาคลอดที่โรงพยาบาล

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02-7087501-20 ต่อ 133 (แผนกสูติ-นรีเวช)

 

 

เจ็บครรภ์เตือน-เจ็บครรภ์จริง...

อาการเจ็บครรภ์เตือนก่อนคลอด

1. ปวดถ่วงบริเวณท้องน้อยและทวารหนัก คล้ายปวดประจำเดือน

2. มดลูกหดตัวแรงบ้าง เบาบ้างไม่แน่นอน มดลูกแข็งตัวห่างกันนาน 10 นาที หรือ 15 นาทีต่อครั้ง

3. สังเกตว่าท้องเริ่มลดต่ำลง ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น

4. ปวดหลังและรู้สึกท้องแข็ง เพราะมดลูกแข็งตัวเป็นก้อนที่บริเวณหน้าท้อง

5. รู้สึกลูกดิ้นแรงขึ้น ในช่วงที่อาการท้องแข็งคลายตัวลงใหม่ๆ

6. รู้สึกมีตกขาวออกมามากขึ้น ลักษณะเหนียวข้นและเป็นสีขาว

ถ้าคุณมีอาการเข้าข่ายข้อ 1-6 นี่เป็นอาการเตือนก่อนคลอด และการเจ็บเตือนก่อนคลอดนั่นเองในระยะ

นี้คุณแม่มือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การคลอดมาก่อน มักจะวิตกกังวลไปต่างๆ นานา จึงควรเตรียมของใช้และ

เตรียมตัวเอาไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ไม่ฉุกละหุกเมื่อมีอาการเจ็บครรภ์จริง

 

อาการเจ็บครรภ์จริง

1. อาการเจ็บเริ่มที่หลังแล้วปวดร้าวมาที่ด้านหน้าบริเวณหัวเหน่าและท้องน้อย

2. มดลูกหดรัดตัวแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และระยะเจ็บนานขึ้น

3. มีมูกปนเลือดออกทางช่องคลอด มีลักษณะเป็นมูกปนเลือดสด

4. มีน้ำไหลออกมารวดเดียวหรือไหลซึมออกมาทีละน้อยทางช่องคลอด

แต่ถ้าอาการเข้าขั้นข้อ 1-4 นั่นเป็นอาการเจ็บครรภ์จริง ซึ่งไม่จำเป็นที่จะมีอาการพร้อมกันทั้งสี่ข้อ

หากมีข้อใดข้อหนึ่งเช่น หากมีอาการเจ็บครรภ์ห่างกันทุกห้านาที สม่ำเสมอและแรงขึ้นเรื่อยๆจนนอนพักไม่ได้

หรือ มีน้ำไหลออกทางช่องคลอดในเวลาใดแม้ไม่เจ็บครรภ์ก็ตาม คุณแม่ก็จะต้องเตรียมตัวมาโรงพยาบาลได้เลย

ไม่ต้องรอให้เกิดอาการพร้อมกันทุกข้อแล้วค่อยมาโรงพยาบาล