ต้อกระจก Cataract 


ต้อกระจกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนภายในเลนส์ตา (Lens) ทำให้เลนส์ตาเสื่อมและ 

มีความขุ่นเกิดขึ้นที่ตา เลนส์ตาที่ขุ่นทำให้การหักเหของแสงผิดไปและทำให้แสงผ่านเข้าไป 

ยังจอประสาทตาได้น้อยลง คนที่เป็นต้อกระจกจึงมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เกิดอาการตามัวหากมัวไม่ 

มากก็ยังพอสามารถมองเห็นได้ แต่หากเป็นในขั้นรุนแรงแล้ว จะทำให้ตาบอดได้ สาเหตุจาก 

 • การเสื่อมตามธรรมชาติเนื่องจากอายุที่มากขึ้น 

  พบว่าผู้สูงอายุเกือบทุกคนจะเป็นโรคต้อกระจก โดยทั่วโลก 6,000 ล้านคน จะมีคนตาบอด 35-40 ล้าน 

  คน โดย 45 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุมาจากต้อกระจกและโรคแทรกซ้อน ทั้งนี้ต้อกระจกเกิดขึ้นได้กับคน 

  ทุกอายุ แต่จะพบมากในผู้สูงอายุโดยเฉลี่ย 55 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีโอกาสเป็นต้อกระจกได้ถึง 50%  

  และเมื่ออายุ 75 ปีขึ้นไป เกือบทุกคนจะเป็นต้อกระจก 

 • เกิดจากโรคติดเชื้อในครรภ์มารดา ทำให้เด็กบางคนเป็นต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด 

 • เกิดจากการอักเสบต่างๆ ทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ 

 • โรคพันธุกรรมบางอย่าง 

 • โรคขาดอาหาร 

 • การรับรังสี 

 • กลุ่มโรคที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ 

 • เกิดจากอุบัติเหตุ 

 • การเกิดร่วมกับโรคบางอย่าง เช่น เบาหวาน หรือการรับประทานยาจำพวกสเตียรอยด์เป็นประจำอาจทำ 

  ให้เลนส์ขุ่นเร็วกว่าปกติในระยะแรกหลายคนมักไม่ค่อยรู้ตัวว่ากำลังเป็นโรคนี้ ดังนั้นเราควรหมั่นสังเกต 

  อาการผิดปกติทางสายตาของตนเอง 

   

  อาการของต้อกระจกที่สามารถสังเกตได้คือ 

 • อาการมองไม่ชัด ซึ่งเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดของต้อกระจก ในระยะแรกสายตาจะเริ่มมัวลงช้าๆ มองเห็นภาพเป็น 

  หมอกหรือควันบังดวงตา และรบกวนการดำเนิน 

 • อาการตามัวมองไม่ชัดจะเป็นมากขึ้นในเวลากลางวัน เมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงจ้า เช่น กลางแจ้งท่ามกลางแสงแดด 

  จัดแต่กลับมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงสลัว เช่น เวลาพลบค่ำหรือตอนกลางคืน ซึ่งเป็นระยะแรกของโรคต้อกระจก 

 • มองเห็นภาพซ้อน ตาพร่ามัว หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานอาจมองเห็นภาพเป็นเพียงเงาเคลื่อนไหว 

 • มองเห็นแสงไฟแตกกระจายเป็นรัศมี หรือเป็นวง โดยเฉพาะแสงไฟจากการขับรถในเวลากลางคืน 

 • มองเห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา ซึ่งแปลว่าคุณมีต้อกระจกที่สุกเต็มที่แล้ว 

 • เปลี่ยนแว่นตาบ่อย เพราะสายตาสั้นมากขึ้น และถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแว่นตาแล้วการมองเห็นก็ยังไม่ดีขึ้น 

 • อ่านหนังสือตัวเล็กๆ ไม่เห็น และต้องใช้แสงสว่างมากกว่าปกติ 

 • มองเห็นสีต่างๆ เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่สดใส โดยเฉพาะสีเหลือง 

 • เมื่อต้อกระจกเป็นมากขึ้นจะทำให้ตามัวมองไม่ค่อยเห็นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 • เริ่มมีอาการปวดตา ม่านตาอักเสบ และมีต้อหินแทรก ทำให้ยากที่จะรักษาและอาจทำให้ตาบอดในที่สุด 

  หากสังเกตพบว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาถ้าหากผล 

  การตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นโรคต้อกระจกและพร้อมที่จะทำการรักษา แพทย์จะรักษาโดยการสลายต้อกระจก 

  ปัจจุบันวิธีการรักษาโรคต้อกระจกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ “การผ่าตัด” 

  ในอดีตอาจมองดูว่าเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ และมีความเสี่ยงสูงแต่ปัจจุบันเทคโนโลยี 

  ทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ทำให้การผ่าตัดรักษาต้อกระจกเป็นไปได้อย่างง่าย 

  ดายการผ่าตัดนี้เรียกว่า Phacoemulsification เรียกย่อๆ ว่า “Phaco” 

   

  Phacoemulsification หรือเรียกแบบไทยๆว่า “การสลายต้อกระจก” เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่ 

  สูง(Ultrasound) ทำให้เนื้อเลนส์แก้วตาที่ขุ่นสลายเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วดูดออกมา จากนั้นใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้า 

  ไปแทนที่เดิม ซึ่งจะมีแผลที่ขอบกระจกตาขนาดเล็กเพียง 2-2.5 มิลลิเมตร โดยแผลผ่าตัดจะสมานได้เองตามธรรมชาติ 


 • หลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นทำกิจกรรมเบาๆ ได้ ฟื้นตัวในการมองเห็นได้เร็ว 

 • จักษุแพทย์อาจต้องใส่เครื่องป้องกันการขยี้ตาให้เป็นเวลา 1-2 วัน 

 • หลังผ่าตัดผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล เพียงนั่งพักประมาณครึ่งชั่วโมง 

 • หลังจากรับยาและข้อแนะนำเสร็จก็สามารถกลับบ้านหรือกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ 

 • หลังผ่าตัด 1 วัน ผู้ป่วยจะมองเห็นชัดขึ้นและชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง 4 สัปดาห์ผ่านไปก็จะมองเห็นได้ชัดมากที่สุด 

 • ในบางรายที่เป็นโรคอื่นร่วมด้วย เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เบาหวาน อาจทำให้มองเห็นไม่ชัดเท่ากับคนที่ 

  ไม่มีโรคอื่นๆ ร่วมด้วย 

  การปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจก 

 • หยอดตาและทานยาตามแพทย์สั่ง ก่อนที่จะหยอดยาควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 

 • ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเป็นเวลาประมาณ 30 วัน และควรดูแลใบหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ 

 • ไม่ขยี้ตา 

 • สวมแว่นกันแดดปกป้องดวงตา 

 • งดเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้สายตามากๆ หรือการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง จนกว่าแผลจะหายดี 

 • หากมีอาการผิดปกติ เช่น มองไม่เห็น ปวดตามาก ตาแดง เห็นแสงแวบๆ มีขี้ตาสีเหลือง มีอาการคลื่นไส้อาเจียน 

  ปวดศีรษะ และเกิดอุบัติเหตุบริเวณตาข้างที่ทำการผ่าตัดรักษา ให้รีบมาพบแพทย์โดยทันที 

   

   

  การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

   

  Phacoemulsification

  "การรักษาที่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง
  สามารถทำให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกกลับมามีดวงตาที่สดใส มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

   

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการ

  โทร.02-7087510-20 ต่อ 110 (แผนกจักษุกรรม)