สัมมนาตัวแทนประกันชีวิต ปี 2558 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดหอผู้ป่วยในชั้น 7 เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558