โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ตั้งอยู่ริมถนนบางนา-ตราด (กม.29) ซึ่งถนนบางนา-ตราดนั้นเป็นถนนสาย

หลักสำคัญ อีกทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียง และยังเป็นพื้นที่ประกอบ

การเกษตรกรรมที่สำคัญจึงมีผู้ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาอยู่เนืองๆ ซึ้งผู้บาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเพราะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ ทางโรงพยาบาลได้จัด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ

รวมถึงในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่ที่มีความเสื่อมของกระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อมนั้นเป็นอีกกลุ่ม

หนึ่งที่ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญ ทางโรงพยาบาลจึงจัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การเกษตรกรรมที่สำคัญจึงมีผู้ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาอยู่เนืองๆ ซึ้งผู้บาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อซึ่งมี

ประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมากกว่า 10 ปี

 

 

 

ติดต่อแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เวลาทำการ 08:00-16:00 น. โทรศัพท์ 02-7087501-10 ต่อ 814 (เคาน์เตอร์พยาบาล)