โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์มีหน่วยบริการผู้ป่วยในดังนี้

 • หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 7 เป็นห้องพิเศษเดี่ยว

 • หอผู้ป่วยในชั้น 5 เป็นห้องพิเศษเดี่ยว และเตียงรวม

 • หอผู้ป่วยในชั้น 4 เป็นห้องพิเศษเดี่ยว และเตียงรวม

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (I.C.U.)

 • ห้องผ่าตัด ขนาดใหญ่ 4 ห้อง รองรับการผ่าตัดได้หลายสาขา

   

   

 • ห้องคลอด

 • แผนกทารกแรกเกิด(Nursery)

   

  ทั้งนี้ในส่วนของห้องพิเศษเดี่ยวนั้นทางโรงพยาบาลจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมบริการ

  ทั้งเครื่องใช้ที่จำเป็นและสิ่งบันเทิง อันจะเพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ป่วยและญาติมากขึ้น

  โดยทางโรงพยาบาลจำแนกห้องพิเศษเดี่ยวเป็น 3 ระดับ

  ห้องพิเศษเดี่ยวธรรมดา(Single)

  ห้องพิเศษเดอร์ลุกซ์(Deluxe)

  ห้องพิเศษ วี ไอ พี(V.I.P)

   

   

  รายละเอียดและตัวอย่างห้องพัก